Legenda D
Dodane przez Aquarius dnia Lipiec 05 2011 22:08:11
DARKFIC
Spotyka się też określenie shockfic. Historia, w której obecne jest duże natężenie śmierci/bólu/traumy. Jeżeli nie lubicie "patrzeć" jak waszemu ulubionemu bohaterowi aplikowana jest skrajna dawka cierpienia pod każdą postacią, to nie czytajcie niczego co jest tak oznakowane.


DEATHFIC
Fik, w którym umiera, bądź umarł tuż przed rozpoczęciem historii jeden lub więcej z głównych bohaterów. Zwykle wątek skupia się na poczuciu straty odczuwanym przez pozostałe przy życiu postacie "dramatu".


DEMON
(gr. daimon - dosł. ten, który coś rozdziela lub ten, który coś przydziela, także: nadprzyrodzona potęga, dola; łac. daemon) - istoty występujące w wielu wierzeniach ludowych i mitologiach i religiach, które zajmują pozycję pośrednią między bogami a ludźmi, między sferą ziemsko-ludzką, materialną a sferą boską, czysto duchową; istoty o cechach na wpół ludzkich, na wpół boskich.

Pierwotnie pojęcie to miało charakter ambiwalentny, stanowiło zarówno pozytywne jak i negatywne określenie nadludzkiej istoty - demony bywały groźne, ale i dobrotliwe (jako takie pełniły na przykład funkcję duchów opiekuńczych - w takim rozumieniu pisali o demonach m.in. Platon, Sokrates, Heraklit). Od czasów Ksenokratesa, wraz z rozwojem koncepcji dualizmu, demony zaczęto utożsamiać przede wszystkim ze złem, bowiem wszelkie uwikłanie w materię uważano za złe (więc i istoty powiązane z materią choćby częściowo).

W mitologii greckiej: duch zły albo dobry, wywierający wpływ na losy człowieka przen. człowiek niezwykły, wykazujący w czymś niesamowitą energię, siłę, talent itp.

W wierzeniach religijnych: początkowo - bezosobowa moc nadnaturalna, później (głównie w chrześcijaństwie) - zły duch, szatan, diabeł przen. siła, moc, energia nie dająca się opanować, niesamowita, szatańska.

Na TCD spotkać można przeróżne "ujęcia" postaci Demona, od w miarę bliskiego formie klasycznej poprzez typowo mangowe, aż po skrajnie "nowatorskie" traktujące te istoty jako mieszkańców równoległego wymiaru.


DISCLAIMER
Informacja umieszczona na początku każdego fanficku, w którym autor oświadcza, że postacie w tekscie nie są przez niego wyślone. Jego celem jest wyłączenie przez autora części lub całości odpowiedzialności związanej z korzystaniem ze świadczonych przez niego usług.DŌJINSH lub pełna nazwa Dōjin-zasshi ( dosł. "magazyn tak samo myślących"? )
Odmiana mangi. Są to komiksy oparte na naśladowaniu oryginalnych dzieł. Dōjinshi może opowiadać historię tych samych bohaterów w nieco inny sposób, rozwinąć fabułę po zakończeniu oryginału, przedstawić tę samą historię z perspektywy innych osób lub opowiadać nową historię, zachowując tych samych bohaterów. Dōjinshi nie jest zwykłą kopią. Twórca dōjinshi musi dodać coś specyficznego, odróżnić swą pracę od oryginału. Mimo iż dōjinshi łamie prawo autorskie, to twórcy mang nie podejmują starań o zlikwidowanie ich rynkuDRABBLE
Bardzo krótki utwór literacki zawierajacy dokładnie 100 słówDRIBBLE
Bardzo krótki utwór literackiz awierajacy dokładnie 50 słówPOWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ LEGENDY